Přidat článek
     Reklama

Co je to aktivní uhlí a k čemu se využívá?

Web: https://www.ewac.cz/vzduchove-filtry/aktivni-uhli.html

Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál, pro který je charakteristická vysoká hodnota vnitřního povrchu. Vyznačuje se především schopností adsorbovat široké spektrum látek. Aktivní uhlí má široké využití v lékařství a průmyslu. S jeho pomocí mohou probíhat například tyto procesy: výroba pitné vody, záchyt těkavých látek v lakovnách, odbarvování kapalin, výroba vody v potravinářském průmyslu, čištění bioplynu, skládkového i zemního plynu.

S aktivním uhlím se lze setkat i v běžném životě. Ukázkovým případem může být například automobil, v němž se toto uhlí využívá jako náplň filtru pro záchyt úniku těkavých par z benzínu nedaleko palivové nádrže, ke kterému dochází při jeho doplňování a změnách objemu působením teploty např. v létě při vysokých teplotách. Dalším příkladem využití aktivního uhlí v domácnostech jsou digestoře a  filtry fritovacích hrnců.

Aktivní uhlí zásadně změnilo povahu filtrace vzduchu. Filtr s aktivním uhlím bývá z netkané textilie a je vyplněn drtí aktivního uhlí. Vyznačuje se svou vysokou porézností a dochází díky němu k zachycení  i menších částic, než dokáže pohltit obyčejný filtr. Filtr s aktivním uhlím zachycuje prach, pyl a bakterie, ale také jedovaté plyny, jako je například oxid siřičitý.

Při výběru filtrů s aktivním uhlím je dobré vsadit na kvalitu. Levné uhlíkové filtry fungují jako klasický papír. Kdežto filtr, ve kterém je použito aktivní uhlí do filtru dokáže výrazně vylepšit kvalitu vzduchu, který proudí do kabiny.

Regenerace aktivního uhlí může být zajištěna metodou termické desorpce, která patří mezi nejefektivnější a nejekonomičtější způsoby obnovy schopností aktivního uhlí. Dochází při ní k odstranění různorodých látek. Po regeneraci aktivního uhlí u firmy Ewac bude zákazníkovi vydán certifikát o úspěšném provedení regenerace aktivního uhlí, kde je uvedeno množství odstraněných látek z aktivního uhlí.Co je to aktivní uhlí a k čemu se využívá?

Co je to aktivní uhlí
Jak fungují filtry s aktivním uhlím
Jakyým způsbem se řeší regenerace aktivního uhlí
Kategorie: