Přidat článek
     Reklama

Druhy kontrol vozidla

Web: http://spzservis.cz/

Pravidelně se opakující technická prohlídka u vozidel se musí provádět v intervalech určených státem, tedy přesněji řečeno zákonem. Technická kontrola se uskutečňuje v plném rozsahu, a proto je současní také evidenční kontrola vozidla.

Technická kontrola silničního vozidla, která je uskutečněna stanicí technické kontroly, kdy dochází k porovnávání údajů vepsaných v technickém průkazu daného vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti se nazývá evidenční kontrola. Jestliže jde o vozidlo, nepodléhající registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Tuto kontrolu uskutečňuje zákazník pokaždé před registrací vozidla, tedy v případě převodu vozidla z majitele na nového majitele, při registraci vozidla ze zahraničí.

Pod názvem technická kontrola – individuální dovoz se skrývá běžná technická kontrola, která je uskutečněná před schválením technické způsobilosti vozidla, kupříkladu v případě individuálně dovezeného vozidla z ciziny, jehož technická způsobilost do té doby nebyla schválena v ČR, a také nebylo dosud v České republice registrováno.

A technická prohlídka provedena na žádost zákazníka. Jde o případ, kdy se provede prohlídka v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. V tomto případě se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku kontroly do technického průkazu vozidla, nýbrž jde o prohlídku určenou pouze pro zákazníka.Druhy kontrol vozidla

Kategorie: