Přidat článek
     Reklama

EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO ,,OTVORME OČI“ DEŇ ZEME

Web: http://nestle.sk

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o.

Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu

EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO ,,OTVORME OČI“

DEŇ ZEME

na Námestí slobody v Prievidzi

v piatok 21.4. 2023 o 9.30 hod.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci piatich základných škôl (ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ), v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2022/2023 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko Voda – živel, poklad a dar Zeme. V súčinnosti s učiteľmi - koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ realizujú činnosť, ktorá posilňuje zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Podpornými aktivitami ku Dňu Zeme budú výstavy, interaktívne hry organizácií venujúcich sa ochrane prírody, environmentálnej výchove, spoločnosti racionálne využívajúce a chrániace prírodné zdroje. (Slovenský vodohospodársky podnik, Zelená župa TSK, Lesy SR,

Komunálny materiálový kruh - výroba papiera z tetrapakových obalov, veľké puzzle, RKC Prievidza - výroba hmyzích domčekov, fotovýstava SVET HMYZU, SZOPK Prievidza - Včely v meste, Vtáky v meste, CVČ Prievidza - maľovanie pozdravov vode, výstava - 20 ROKOV EKOROKU.) Tento projekt sa realizuje už 20. rok.

 Program:

930 slávnostné otvorenie – príhovory, prezentačné stánky

1000 program škôl a hostí na javisku. Každá škola má jedno vystúpenie (5 - 8 min.);

  1130 VYHODNOTENIE Ekoroku s Nestlé Slovensko s.r.o. 2023;

1200 ukončenieEKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO ,,OTVORME OČI“ DEŇ ZEME

Kategorie: