Přidat článek
     Reklama

Elektronická výhoda pro pacienty: email

Web: http://www.ezdrav.cz

Elektronická výhoda pro pacienty: email

 

Recept emailem? Realita

Nové funkcionality zdravotnických informačních systémů usnadní komunikaci mezi ambulantními lékaři a jejich pacienty. Nově totiž může zdravotnické zařízení pacientovi poslat identifikátor elektronického receptu ve tvaru čárového kódu prostřednictvím e-mailové pošty. Pacient si doma čárový kód pouze vytiskne a s ním vyzvedne v lékárně lék.Možnost doručit pacientovi elektronický recept bez osobní návštěvy v ambulanci tak patří k inovacím systému, které lékařům i pacientům usnadní a urychlí proces nezbytné agendy.

Šetří čas, ale co osobní údaje?

Nově užívaná funkce má ušetřit lékařům i pacientům čas, navíc by mohla pacientům, kteří z nějakého důvodu nemohou lékaře osobně navštívit, například jsou mimo město nebo jsou upoutaní na lůžku, velmi pomoci. Pacienti se však nemusejí obávat žádného úniku osobních údajů. Zdravotnický systém totiž vyplní do e-mailu jen jméno pacienta, datum a čárový kód. Neregistruje tedy žádné citlivé údaje. Zvolený formát PDF garantuje správné zobrazení dat na všech zařízeních, takže se nemůže stát, že by problém nastal kvůli nečitelnosti nebo špatné kompatibilitě.

SMSky již úplně běžné

Již delší dobu mohou díky různým inovacím společností poskytujících zdravotnické softwary ambulantní lékaři odesílat textové zprávy pacientům na mobilní telefony přímo z elektronického diáře v systému. Zdravotnické zařízení tak může efektivně oslovit pacienty jak jednotlivě, tak hromadně, a informovat je například o změně ordinačních hodin. Odeslání zprávy je otázkou jednoho kliknutí a ušetří mnoho času lékařům i pacientům. Pacienti mají ve svém telefonu přesný čas a termín objednání, zdravotnické zařízení zase bez komplikací informuje pacienty o nečekaných změnách či dovolených.Elektronická výhoda pro pacienty: email

Elektronická výhoda pro pacienty: email
Odborný portál o elektronickém zdravotnictví
Kategorie: