Přidat článek
     Reklama

NATIVNÍ - OSOBNÍ HOROSKOP - planetární mapa individuálních vloh

Web: http://www.kartarka.org

Správně sestavený horoskop je symbolickou mapou individuální lidské duše. Tato mapa připomíná semeno rostliny, neboť obsahuje potencionál lidského jedince a údaje o těch obdobích v jeho životě, kde se potencionál nejpravděpodobněji projeví. Nativita je jakýmsi semínkem, základním potencionálem člověka. To, co s ním člověk dokáže, jak s jeho vývojem bude dále zacházet, je do značné míry v jeho rukou.

Toto snažení je samozřejmě determinováno určitým úhlem vidění světa, který ukazuje nativita jedince. Skutečný zodiak si každý nese v sobě tak, jako boží princip, tak, jako celý vesmír.

Astrologie = analýza vrozeného jádra osobnosti

Astrologie vychází z názoru, že individuální povahové založení je vrozené, a znalost astrologie může napomoci při analýze vrozeného jádra osobnosti, z něhož se časem vyvine dospělé Já. Může nám něco říci nejen o té části naší povahy, kterou známe, ale také o té, kterou neznáme. Symbolika horoskopu rovněž odráží přirozený lidský sklon zakoušet a hodnotit život skrze své Já. Jinými slovy z horoskopu je patrné, jak se život jeví a jak je prožíván z hlediska individuálního vědomí...

Horoskop = mapa Vašich schopností a příležitostí

Horoskop je velmi složitá mapa, opírající se nejen o datum narození, ale také o údaje o hodině a místu narození. Musíme se proto nejprve zbavit všech falešných představ a předsudků populární astrologie z bulvárních časopisů, která se skutečnou astrologií často nemá nic společného.

 

Osobnost člověka se téměř nikdy nedokáže plně rozvinout - je to vždy jen část, kterou se podaří zapojit do života, a pro mnoho lidí je tato část daleko menší než jsou vlohy a schopnosti, které jim byly dány do vínku. V takových případech se říká, že člověk nedokázal uplatnit své skutečné vlohy, že zmařil svůj talent, nedokázal využít příležitostí nebo že nikdy nedokázal být sám sebou.

Horoskop je cestou do Vaší duše

Horoskop je tedy zárodkem nebo náčrtem všech potencionálních vloh, patřících k osobnosti člověka - pokud se ovšem plně rozvinou a stanou se vědomými. Pokud se někomu zdá toto vymezení horoskopu příliš neurčité nebo přehnané, je třeba připomenout, že astrologie, dříve než se jí zmocnily bulvární časopisy, byla posvátným uměním.

Podíváme-li se na astrologii z tohoto hlediska, stane se nám zřejmým, že horoskop nabízí našemu úsilí o pochopení běhu lidského života nové možnosti a poskytnutí důležitých informací o nás samých.

Využijte příležitosti a nechte si sestrojit profesionální horoskop na www.kartarka.org! Poznejte sami sebe a využijte svoje vlohy a schopnosti naplno.NATIVNÍ - OSOBNÍ HOROSKOP - planetární mapa individuálních vloh

http://www.kartarka.org
Kategorie: