Přidat článek
     Reklama

Oční kapky

Web: http://www.kontaktni-cocky-shop.cz

 

Při užívání kontaktních čoček se koupě očních kapek opravdu vyplatí a to především užíváte-li kontaktní čočky kontinuální. Oční kapky jsou též vhodné pro začínající uživatele kontaktních čoček, protože svou funkcí pomohou oku si na čočku navyknout.

Slzný film tvoří vlhkou vrstvu mezi okem a kontaktní čočkou. Slouží jako ochrana před depozity prachem a infekcemi. V případě nošení kokntaktních čoček také slouží pro přychycení kontaktní čočky. Slzný film se v oku za normálních podmínek vytváří v dostatečné míře pro ochranu oka a hydrataci. Avšak v případě, že trpíte syndromem suchého oka nebo nosíte kontaktní čočky, tato vrstva nemusí být dostatečně velká nebo může chybět úplně, pak je třeba aplikovat oční kapky.

 

Jak již bylo řečeno slzný film je důležitý pro ochranu oka. V případě, že trpíte syndromem suchého oka a nasadíte kontaktní čočku bez aplikace očních kapek hrozí oku mechanické poškození kontaktní čočkou. Toto riziko lze eliminovat tím, že před nasazením kontaktní čočky použijete kapky.

 

Některé oční kapky jsou přímo určeny pro aplikaci na nasazenou kontaktní čočku, jiné z nich při této aplikaci neplní funkci a jiné se na čočku kapat vůbec nesmějí, protože by ji mohly poškodit. To je dáno jejich chemickým složením a výrobou. Veškeré informace o aplikaci konkrétních očních kapek naleznete v příbalové informaci.

 

Dbejte také na prodlevu mezi aplikací kapek, která je uvedená v příbalovém letáku. Častější použití, než pro které jsou kapky určeny může oku spíše uškodit než pomoci.

 

Rozdílné oční kapky mají rozdílnou strukturu a rozdílný účel používání. Proto je zapotřebí tyto informace sledovat ještě před koupí. Existují i univerzální oční kapky, které lze užívat i na kontaktní čočku i na suché oko.

 

Fonetip s.r.o.

www.kontaktni-cocky-shop.czOční kapky

Kategorie: