Přidat článek
     Reklama

Online objednávky k lékařům i do nemocnic se stávají běžnou rutinou

Web: http://www.ezdrav.cz

Online objednávky k lékařům i do nemocnic se stávají běžnou rutinou

 

On-line objednávání

On-line objednáním se rozumí objednání se na vyšetření přímo z webové stránky zdravotnického zařízení prostřednictvím on-line formuláře, tzn. nejedná se o objednání prostřednictvím elektronické pošty. V samostatných ordinacích lékaře býval internet pro účely poskytování on-line služeb pacientům využíván velmi málo. Je však nutné konstatovat, že v průběhu posledních 5 let počet ordinací nabízejících zmiňované on-line služby narůstá. Zatímco v roce 2006 se mohli pacienti objednat pomocí on-line formuláře do necelých 3 % ordinací, v roce 2011 již tuto možnost nabízelo téměř 8 % samostatných ordinací lékaře. V roce 2011 nabízelo možnost objednat se prostřednictvím on-line formuláře 11 % praktických lékařů pro děti a dorost, stejně tak téměř 11 % gynekologů. Jako u většiny ukazatelů, také v případě on-line objednávání to byli zubní lékaři, kteří tuto službu nabízeli ve velmi malé míře (3 %).

Jak objednávání funguje?

Online objednávání již dnes nabízí opravdu široké množství ambulantních lékařů, specialistů i nemocnic. Například na Vysočině je dnes možné objednat se elektronicky a online rovnou do všech krajem zřizovaných nemocnic. Pacienti se mohou do ambulancí objednat telefonicky nebo prostřednictvím internetu.Funguje to velmi jednoduše. Na internetové stránce si uživatel internetu zvolí zdravotnické zařízení, vybere oddělení a případně i konkrétního lékaře. Systému nabídne volné termíny. Pacient navíc může lékaři zanechat informaci o svých konkrétních zdravotních problémech. O potvrzení rezervace uvědomí pacienta sms zpráva nebo e-mail. Elektronické objednávání umožňuje pacientům zvolit si nejen nemocnici, kde je ošetří, ale i konkrétního specialistu a termín. Kromě iniciál zadává pacient většinou datum narození či rodné číslo, kontakt a specifikuje, kam a ke komu se chce objednat a druh vyšetření, pokud ho zná. Může však do objednávkového formuláře vepsat i komentář, tzn. například preferovanou dobu objednání, související zdravotní problémy či další důležité informace.

Více o eletkronickém zdravotnictví na www.ezdrav.cz.Online objednávky k lékařům i do nemocnic se stávají běžnou rutinou

http://www.ezdrav.cz
http://www.ezdrav.cz/online-objednavky-k-lekarum-i-do-nemocnic-se-stavaji-beznou-rutinou/
Kategorie: