Přidat článek
     Reklama

Recyklace stavebního odpadu

Web: http://

 

Při demoličních pracích vzniká mnoho odpadu, který je potřeba nějakým způsobem zlikvidovat. Nejlépe šetrně k životnímu prostředí. Mnoho společností se zabývá recyklací stavebního odpadu, ale cc to v podstatě znamená? V následujících řádcích se dozvíte, jak se zpracovává stavební odpad k dalšímu využití.

K celému procesu likvidace stavebního odpadu je zapotřebí technika. Pokud vyklízíte interiér ve vyšších patrech, tak už zde je příjemné si pomoci stavebním výtahem. Mnoho společností umožňuje pronájem stavebního výtahu za příznivé ceny.

Dalším důležitou věcí je si zajistit odvoz suti, či stavebního odpadu z místa demolice. Pokud jde o menší projekt, tak je možné odvézt odpad svépomocí. Pokud je stavebního odpadu více, je dobré se poptat u

Při samotné recyklaci je základem oddělení všech recyklovatelných složek, které jsou vhodné k dalšímu zpracování. To jsou zejména cihly, beton, asfalt, zemina, či kamení.

 

Cihelný recyklát

V drtivé většině případů zbyde po demoličních pracích mnoho cihelných výrobků, které není možné dále využít. Proto je vhodné tento materiál recyklovat, protože výsledný recyklát je možné velice dobře zužitkovat. Pokud je vstupní materiál kvalitní, tak je možné recyklát využít například na antukový povrch na hřištích. Ten vzniká z takzvané cihelné moučky. Dále se recyklát může využít k výrobě nového stavebního materiálu, avšak jeho vlastnosti budou horší, než u materiálu, z kterého vznikl.

 

Betonový recyklát

V ve stavebním odpadu také často bývá obsažené vysoké procento betonového odpadu. I ten je možné recyklovat a najít pro něj nové využití. Betonový recyklát se nejčastěji využívá jako zpevňující, či zásypová složka na stavbách. Je vhodný na obsyp inženýrských sítí,  jako podklad silnic, parkovacích ploch a jiných rozlehlých prostranství, kde je vyžadován pevný povrch. Betonový recyklát se využívá také ve vodohospodářství jako materiál, z kterého se vyrábí protipovodňové hráze.

 

Asfaltový recyklát

Dokonce i asfalt je možné dále využít. Nejdříve se musí nadrtit a poté je možné ho znovu využít. Nejvíce se používá ke stavbě nových silnic. Vzhledem k tomu, že recyklát nemá takové vlastnosti, jako vstupní materiál, tak není vhodné ho využívat na vytížených silnicích a cestách.

 

Zemina

Do stavebního odpadu lze započítat i zeminu, kterou po výkopových pracích nevyužijeme. Co je pro jednoho odpad (většinou pro majitele stavby), může být pro druhého využitelný materiál. Zeminu je totiž možné využít na vyrovnávání terénů, či zásypy. Vzhledem k tomu, že zeminu není potřeba zpracovat k dalšímu využití, tak jedinou podmínkou k recyklaci je její očištění od ostatních materiálů.

 

Využití recyklovaného stavebního odpadu má široké využití. Nejvíce se však používá jako podkladový materiál. Ve výjimečných případech je z něj možné vyrobit i nový stavební materiál. Avšak jeho vlastnosti nebudou takové jako vstupní (nerecyklovaný) výrobek. Proto je potřeba recyklát používat na méně vytížená místa a na stavby, kde není vyžadovaná nejlepší kvalita materiálu.Recyklace stavebního odpadu

Stavební firma České Budějovice
Demolice České Budějovice
Stavební výtahy
Kategorie: