Přidat článek
     Reklama

SEO konzultant kontra vlastní síly

Web: http://www.optimalizaceseoweb.cz/seo-konzultant.html

SEO optimalizace má stran subjektu, který jí implementuje dvě možnosti. Buď celou SEO optimalizaci realizovat vlastními silami, anebo  využít služeb subjektu, který nabízí zkušené SEO konzultanty. Obě možnosti realizace SEO optimalizace mají nepopiratelně své klady i zápory. Využití vlastních sil je vhodné pro subjekt, který nespěchá na rychlou a kvalitní realizaci, ale v první řadě si troufá celou činnost zvládnout vlastní silou. Je namístě podotknout, že menší firma, která nemá odborníky v této oblasti, nemusí dosáhnout takových výsledků, jak bylo stanoveno. V případě větší společnosti je jediným rizikem, v případě, že odborně způsobilá osoba dosud chybí, získat do pracovního poměru odborně zdatné SEO konzultanty, či jednu osobu, která je schopna SEO optimalizaci realizovat. Toto pravidlo je však možné pouze pro finančně silný subjekt, ale i tak je na místě vyčíslit finanční stránku  nákladů na vlastní zaměstnance a externí SEO konzultanty.

Zárukou v případě smluvních vztahů s externími SEO konzultanty je již dříve realizovaná činnost, a zde především pozice jeho vlastních www stránek. Externě optimalizované stránky nemají natolik průkazné schopnosti, pokud neprobíhají trvalé procesy SEO optimalizace. Své vlastní stránky si přirozeně každý ze subjektů nebo SEO konzultantů průběžně optimalizuje, neboť to je jejich nejlepší reklama. Přirozeně platí, že čím vyšší pozice dosáhnou webové stránky SEO konzultanta, tím menší je riziko, že daný subjekt problematice nerozumí a větší pravděpodobnost, že je schopen realizovat SEO optimalizaci v souladu s přijatými cíli, i když  právě ti zkušení se nikdy nezaváží k podpisu závazku, že dané stránky, které budou podléhat procesům SEO optimalizace, budou do jisté doby na jisté jednociferné pozici. Toto slibují pouze méně zkušení SEO konzultanti, jejichž slib ale nemá racionální základ. K předchozímu lze též přidat další pravidlo, čím vyšší pozici ovládají stránky SEO konzultanta, tím si může stanovit vyšší cenu za SEO optimalizaci. Opět je na místě podotknout, že primární ověření schopnosti SEO konzultanta, popřípadě subjektu, pod který daný SEO konzultant spadá, je pozice jeho stránek při zadání ve vyhledávačích. Těžko Vás někdo přesvědčí, že Vaše stránky dostane do TOP 10, když je sám na dvousté pozici. Naopak, pozice v první desítce dokládá jistotu, že daný subjekt neslibuje to, co by v rámci projektu SEO optimalizace nebyl schopen splnit.

Toto jsou stručná pravidla pro rozhodování, zda se do projektu SEO optimalizace, tedy do činností, které mají za cíl, zlepšit pozice ve vyhledávači, pustit vlastními silami, či ve spolupráci s SEO konzultantem. A tak nelze dát jednoznačný názor, pro kterou z variant se rozhodnout. Externí služby SEO konzultantů by měly být profesionální a ve výsledku levnější s možným rizikem, že si nevyberete tu správnou firmu. Pokud alespoň zčásti dodržíte uvedená pravidla, toto riziko se minimalizuje.Pro podrobnější informace následujte odkaz http://www.optimalizaceseoweb.cz.SEO konzultant kontra vlastní síly

SEO optimalizace
SEO konzultant
optimalizace webu
Kategorie: